Photo Rating Website
Start Zepter ro Zespoły EBM Zegar Bratz OFM meble
Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności Warszawa

aaaaCzy zycie musi byc tak beznadziejne????aaaa

Temat: renta socjalna
W swoim poście wspomina Pan o dwóch rodzajach orzeczeń - orzeczeniu wydanym przez ZUS i orzeczeniu o niepełnosprawnosci, obecnie wydawanym przez Powiatowy Zespoł ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kiedyś orzekała także Komisja ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (wydawała orzeczenia o grupach inwalidzkich). Niestety bez pełniejszej informacji na temat typu orzeczeń nie jest możliwe udzielenie pełnej odpowiedzi na temat tego jakie świadczenia mogą Panu przysługiwać. Pisze Pan, że stracił oryginalne orzeczenia, może jadnak posiada Pan ich kserokopie? Zachęcam do pełniejszego opisu sytuacji, a także do kontaktu z Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych. Kontakt: Telefon: 0*22 831 85 82, 831 01 39 E-mail: centrum@niepelnosprawni.info Adres: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,7303700,7303700,renta_socjalna.htmlTemat: ADHD a niepełnosprawnosć ??
Wszystkozalezy w jakim stopniu rozwineła sie choroba. W sumie możesz złozyc wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawnosci do Miejskiego/ Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i niech specjaliści to ocenią. Jeśli piszesz z Warszawy to taki wniosek nalezy złożyć przy ul. Grzybowskiej 34.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,36297304,36297304,ADHD_a_niepelnosprawnosc_.html


Temat: praca ale nie każda
Na początku proszę się orzec w Powiatowym Zespole ds. Orzekania O Stopniu Niepełnosprawności. Na owej komisji lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej określi czy jest Pani osobą niepełnosprawną, a jeśli tak to w jakim stopniu. Dodatkowo orzeczenie, które otrzyma Pani zawierać będzie wskazania dotyczące pracy. Orzeczenie to również uprawnia do pewnych ulg z tytułu niepełnosprawności. Proponuje również w celu znalezienia pracy zgłosić się do jednego z Centrów Integracja mieszczących się w Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze lub Gdyni.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,61413749,61413749,praca_ale_nie_kazda.html


Temat: co nam przysługuje
Mały śpi więc matka pobuszowała w necie :-))) Znalazłam parę ciekawych stron w powyzszych kwestiach: garść informacji: www.infoobywatel.gov.pl/zis/888/882/orzekanie_o_stopniu_niepelnosprawnosci_8/ powiatowe zespoły ds orzekania niepełnosprawności-adresy: www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3758 dla Warszawy nie można jeszcze pobrać wniosków z internetu, trzeba odebrać osobiście na ul. Grzybowskiej 34 pok. 1A oba wnioski i po wypełnieniu tam również złożyć w pokoju 1. Generalnie polecam stronkę: www.niepelnosprawni.info/labeo prowadzoną przez stowarzyszenie "integracja", myślę,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,20939,15195315,15195315,co_nam_przysluguje.html


Temat: Dojazd do IMiD
Rozumiem, że wyjeżdżasz w dniu wizyty. Może warto jechać Chopinem ... www.intercity.pl/scripts/train/index.php?action=search&city_from=Katowice&city_to=Warszawa+Centralna&day=12&month=03&year =2007&x=31&y=8 Wybierz pociąg i kliknij więcej znajdziesz ceny itp. Przy rejestracji w IMiD warto mieć oddzielne skierowania do foniatry ... drodze powrotnej. Ważne jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydawane przez Miejski Zespół D/S Orzekania o Niepełnosprawności. Przeczytaj moją opinię o IMiD...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,13419,57756181,57756181,Dojazd_do_IMiD.html


Temat: Orzeczenie o niepełn. - karta parkingowa ?
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności W-wa Mam nadzieję, że link zadziała: www.warszawaorzekanie.pl/dzialalnosc_zesplu.htm To strona miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Warszawie na Grzybowskiej właśnie:)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24429,43552658,43552658,Orzeczenie_o_niepeln_karta_parkingowa_.html


Temat: proszę o opinię orzeczonych i rencistów
Renta to ubezpieczenie, troszkę pieniędzy i legitymacja rencisty na podstawie której otrzymujesz ulgę 48% w Warszawie w komunikacji miejskiej (w innych nie wiem, ale pewnie podobnie). Orzeczenie to dostęp do pomocy z PFRONu (www.pfron.org.pl/). Najwarzniejsze to pomoc w aktywizacji zawodowej ( www.pelnosprawniwpracy.pl/ ; actus.free.ngo.pl/ ) oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Komisje o orzekaniu renty lub stopnia niepełnosprawności lubią ... tablicach przy Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w necie przeważnie znajdziesz tylko adres. Więcej dowiesz się ze stron niepełnosprawnych np. www.niepelnosprawni.pl/ledge.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15184,66198889,66198889,prosze_o_opinie_orzeczonych_i_rencistow.html


Temat: "Gazeta" będzie od piątku oceniać rządy T. Wrony
... pana prezydenta bo szykuje nam nowy gnój przy Urzędzie Miasta też nowy parking płatny.W innych miastach Warszawa Zamość inwalidzi są wyłączeni z opłat
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,87111728,87111728,_Gazeta_bedzie_od_piatku_oceniac_rzady_T_Wrony.html


Temat: Afera korupcyjna w radomskim ZUS
Najwyzsza pora! Ci lekarze orzecznicy z ZUS-u w Radomiu to czysta paranoja. Bez lapowki nie ma mozliwosci otrzymac renty inwalidzkiej, nawet gdy Wojewodzki Zespol ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci w Warszawie orzekl,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,20993872,20993872,Afera_korupcyjna_w_radomskim_ZUS.html


Temat: Ulgi dla niewidomych w km w Waszych miastach
podróży)- na podstawie jednego z poniższych dokumentów: * legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (powiatowy, wojewódzki), * legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy...
Źródło: topranking.pl/1726/ulgi,dla,niewidomych,w,km,w,waszych,miastach.php


Temat: Nowy taryfikator mandatow
warszawa pomocspoleczna.ngo.pl/x/10787;jsessionid=499FCD809CC0BF06E16EE3AA960ECA50 W centrum Warszawy, na obszarze objętym niestrzeżonym, płatnym parkowaniem, z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne: 1) posiadające kartę parkingową – ale tylko jeśli parkują na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 2) posiadające Kartę N+ mogą parkować na dowolnych miejscach w systemie płatnego parkowania. Karta N+ wydawana jest kierującej: - osobie niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub - osobie, której niepełnosprawność potwierdzona w orzeczeniu powoduje istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się. Karta może zostać wydana również na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Osoba, której ma być wydana karta musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu (o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony). Ponieważ do wydania ... będzie Karta N+, - kartę parkingową, - dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub inny stopień i trudności w poruszaniu się (orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów lub orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności albo orzeczenie lekarza orzecznika/ komisji ZUS).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,510,86307413,86307413,Nowy_taryfikator_mandatow.html


Temat: Zasiłek pielęgnacyjny
Znalazłam jeszcze coś takiego: Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego Pojawiają się wątpliwości, którą datę należy przyjąć za dzień powstania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Czy jest to data wydania orzeczenia o niepełnosprawności, czy też data złożenia wniosku. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy na orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności czeka się bardzo długo (np. w Warszawie nawet 8-9 miesięcy!) Jeżeli w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się otrzymanego orzeczenia o niepełnosprawności przedłożymy płatnikowi (ZUS lub pracodawcy) wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wówczas za datę zgłoszenia wniosku przyjmuje się dzień złożenia wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Otrzymamy zasiłek za cały okres od złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o zasiłek zostanie złożony po upływie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia o niepełnosprawności, wówczas zasiłek będzie przysługiwał jedynie za miesiąc wstecz. W związku z tym pilnujemy terminów, bo owe 14 dni jest niezwykle istotnych. Jeżeli...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,51473941,51473941,Zasilek_pielegnacyjny.html


Temat: do niepelnosprawni.info
ivonqa73 napisała: > Witam.Mam pytanie-czy osoba ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci > (moze pracowac w ZPCH)moze byc zarejestrowana w PUP jako osoba > poszukujaca pracy czy tez nie?Byc moze moje pytanie jest ... niepelnosprawnych acz sprawnych w pracy jest tak > naglasniana i przereklamowana.Pozdrawiam Obowiązująca ustawa (Dz.U.2008.69.415) za bezrobotnego uznaje osobę niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia ... urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i jednocześnie posiada orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (może to być orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Każda osoba niepełnosprawna, spełniająca powyższe kryteria może być zarejestrowana w urzędzie pracy bądź jako bezrobotna bądź poszukująca pracy. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie wyklucza więc możliwości zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jednakże nie znamy Pani sytuacji zatem nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi, proponujemy kontakt z naszym Centrum Integracja warszawa@integracja .org lub infolinią 0801801015. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,96815634,96815634,do_niepelnosprawni_info.html


Temat: świadczenie pielęgnacyjne c.d
oki, nie ma sprawy - dziękuję:) dodam także tekst "wyroku": "po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 roku w Radomiu na rozprawie odwołania P... B... do orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośći w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008 roku Nr (tutaj długi numer, chyba nieistotny) w sprawie P... B... przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnoścu w Warszawie o ustalenie nepełnosprawności (tutaj grubą czcionką) zmienia zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że zalicza P... B... do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i uznaję, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od urodzenia i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,90733438,90733438,swiadczenie_pielegnacyjne_c_d.html


Temat: jakie orzeczenie?
Jeżeli stan zdrowia objawia się dysfunkcją i naruszeniem sprawności organizmu, które mają charakter długotrwały, należy wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Orzeczenie takie jest niezbędne w celu korzystania z uprawnień i ulg przewidzianych przepisami prawa, np. uprawnień do skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu, podatkowych odliczeń rehabilitacyjnych, skorzystania z programów PFRON, czy z pomocy społecznej. W orzeczeniu Powiatowego Zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinno być zawarte wskazanie dotyczące m.in.konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji na podstawie m.in. tego zapisu opiekunowi towarzyszącemu w podroży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługują zniżki w komunikacji PKP i PKS (oczywiście zniżka przysługuje po okazaniu dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji). Na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności osoba niepełnosprawna może wyrobić legitymację osoby niepełnosprawnej. W zależności od stopnia niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej przysługują pewne ulgi i uprawnienia więcej na ten temat znajdzie Pani klikając w poniższego linka: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3544 Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.)Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w ... i wątpliwości może Pani również skontaktować się ze specjalistami z Centr Integracja z Warszawy, Krakowa, Gdyni lub Zielonej Góry, więcej informacji o Centrach Integracja znajdzie pan klikając na poniższego linka: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17141...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,66035459,66035459,jakie_orzeczenie_.html


Temat: Wózek dla młodego człowieka
Czy ten Pan ma orzeczenie o niepełnosprawności/niezdolności do pracy? Jeśli nie to proszę zapoznać się z informacjami: www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3544 oraz o zasadach zaopatrywania w sprzęt ortopedyczny i pomocowy (w tym wózek) www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3557 (niestety nie znalazłem informacji gdzie macie Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej i zespół ds. orzekania – jak by Pani podała powiat było by mi łatwiej) informacje o wózkach: www.niepelnosprawni.info/ledge/x/11783 www.niepelnosprawni.info/ledge/x/11817 www.niepelnosprawni.info/ledge/x/3559 warto skontaktować się z Fundacja Aktywnej rehabilitacji: www.far.org.pl proszę też zobaczyć informacje o turnusach rehabilitacyjnych: www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/1829 Informacja o podatkach i odliczeniach dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w ulotce „Niepełnosprawni - podatki 2005” www.pomocspoleczna.ngo.pl/x/1928 podaje też linka do naszej biblioteczki – zawierającej elektroniczne wersję ulotek traktujących o różnych zagadnieniach: www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/5047 Każdy powiat ma środki na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (podjazd itp). Więcej informacji proszę szukać w powiecie – orientacyjne podaje jak to jest w Warszawie www.wcpr.pl/index.php?main=artykul&ID_art=56 proszę też zapoznać się z informacją „jak dostosować budynek” www.niepelnosprawni.info/ledge/x/9461
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,40991711,40991711,Wozek_dla_mlodego_czlowieka.html


Temat: orzeczenie o niepełnosprawności i co dalej???
Nie ma ujednoliconych wzorów wniosków stosowanych w całym kraju. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego. Na stonie Ministerstwa Polityki Społecznej znajdziesz wykaz Powiatowych Zespołów d/s Orzekania o stopniu niepełnosprawności, czyli, tam gdzie musisz się zgłosić w celu złożenia wniosku. Są też do pobrania wzory druków stosowane w Warszawie Dz.II.pkt.9.b. Link do strony MPS tiny.pl/h6b4 p.s.1. Sama szukałam druku w necie, ale są pewne róznice w treści, więc najlepiej takie druki (druk wniosku + druk zaświadczenia od lekarza) pobrać w Powiatowym Zespole d/s orzekania o stopniu niepełnosprawnosci. W Gdańsku zaświadczenie od lekarza ... E 1.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu: * niepełnosprawnemu dziecku, * osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o * znacznym stopniu niepełnosprawności * osobie, która ukończyła 75 lat, * osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powstałym przez ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144 zł miesięcznie. 2. Świadczenie pielęgnacyjne, które będzie przysługiwać osobom rezygnującym z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15302,23727049,23727049,orzeczenie_o_niepelnosprawnosci_i_co_dalej_.html


Temat: Miejsce parkingowe
Załatwiałam w miejskim zespole orzekania o niepełnosprawnośći na Andersa (jeśli jesteście z Warszawy)w 9 pkt mamy tak,a czemu się pytasz?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,37296,85392248,85392248,Miejsce_parkingowe.html


Temat: PiS ....prawo ale czy sprawiedliwosc :))) załosne!
ranne zostały cztery osoby. "Przez rok po wypadku byłam niepełnosprawna. Orzekł to Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności" - powiedziała Elżbieta Desko, ofiara wypadku.REKLAMA Czytaj dalej O uchylenie Stryczyńskiej immunitetu wystąpiła...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,34772601,34772601,PiS_prawo_ale_czy_sprawiedliwosc_zalosne_.html


Temat: pytanie
Procedura w zasadzie jest bardzo podobna jak w przypadku dzieci W linku wzór dokumentów do orzekania (dla Warszawy) www.scon.waw.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=32 ORZECZENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 16 ROK ŻYCIA Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności: • znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej ... lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów: • szkolenia, • odpowiedniego ... przepisów (np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w oddzielnym pokoju). • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć: • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenie wniosku, • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Czas oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok. miesiąca Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę: • zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, • ocenę stanu zdrowia wystawioną ... usługi opiekuńcze lub inne działania. Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,88968867,88968867,pytanie.htmlCzy zycie musi byc tak beznadziejne????

Designed By Royalty-Free.Org