Photo Rating Website
Start Zepter ro Zespoły EBM Zegar Bratz OFM meble
zespół Wegenera

aaaaCzy zycie musi byc tak beznadziejne????aaaa

Temat: Nowo odkryte gatunki zwierząt
... przez przypadek. Pracowali bowiem nad programem rozmnażania innego gatunku dużych małży - cenionego przez akwarystów Tridacna maxima. Hilly Roa-Quiaoit z Xavier University na Filipinach zaczęła w pewnym momencie podejrzewać, że zespół...
Źródło: elfograd.nmj.pl/viewtopic.php?t=1172Temat: Zespol plucno-nerkowy
Witam, podobno rzadko zdarza się całkowita remisja "choroby". Mam nadzieję, że znaleziony fragment troszkę wyjaśni Ci to zagadnienie. Życzę zdrowia teściowej. Cały tekst jest dostępny po zarejestrowaniu się w termadia "Zespół płucno-nerkowy (ZPN) jest zespołem chorobowym, który może wystąpić w wielu układowych chorobach tkanki łącznej. Należy do stanów zagrażających życiu. Na obraz kliniczny zespołu składa się rozlane, krwotoczne zapalenie drobnych naczyń oraz włośniczek pęcherzyków płucnych, wyrażające się mniej lub bardziej nasilonym krwawieniem z dróg oddechowych oraz gwałtownie postępujące zapalenie kłębuszków nerkowych, często powikłane ostrą niewydolnością nerek. Za ponad 2/3 przypadków zespołów płucno-nerkowych odpowiedzialne są układowe zapalenia naczyń ANCA(+), takie jak zespół Wegenera, mikroskopowe zapalenie naczyń, martwicze i proliferacyjne zapalenie kłębuszków nerkowych, zespół Churga-Strauss. Zespół Goodpasteure’a odpowiedzialny jest za ok. 20% przypadków ZPN. Znane jest również występowanie ZPN w przebiegu tocznia układowego rumieniowatego, twardziny układowej, w skojarzeniu z zespołem antyfosfolipidowym, w mieszanej chorobie tkanki łącznej, w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz w przebiegu plamicy SchĂśnleina-Henocha. Do niedawna...
Źródło: medykforum.pl/showthread.php?t=691


Temat: Nie tylko ludzie padają ofiarą oparzeń słonecznych
Nie tylko ludzie padają ofiarą oparzeń słonecznych - algi także. Naukowcy z Instytutu im. Alfreda Wegenera badali reakcję wodorostów morskich na zwiększoną dawkę promieniowania ultrafioletowego i stwierdzili, że rośliny są wrażliwe ... nasilonym działaniem promieniowania ultrafioletowego wytwarzają mniej białek pobierających czerwone światło, redukując tym samym absorpcję promieniowania" - mówi profesor Christian Wiencke z Instytutu Badań Polarnych i Morskich im. Alfreda Wegenera (AWI), jednego ... promieniom słonecznym łatwiej jest przebijać się do wody morskiej - informuje zespół badawczy. Naukowcy stacjonujący we francusko-niemieckiej bazie badawczej AWIPEV na Spitzbergenie, norweskiej wyspie niedaleko Grenlandii, badali ten problem w ramach szeregu obszernych eksperymentów. "Badamy szkodliwe działanie promieniowania ultrafioletowego na algi oraz ich mechanizmy obronne" - wyjaśnia profesor Wiencke. Zespół stwierdził, że promieniowanie ultrafioletowe uszkadza proces fotosyntezy u alg oraz ich materiał ... są do głębszych wód." Naukowiec z AWI zauważył, że warunki panujące na Spitsbergenie były optymalne do realizacji tego projektu. Powiedział, że wraz z zespołem chciał "obserwować rozwój morskich przybrzeżnych ekosystemów w...
Źródło: forum.ciekawostka.pl/viewtopic.php?t=1138Czy zycie musi byc tak beznadziejne????

Designed By Royalty-Free.Org